inspiratie plezier leiderschap intens vertrouwen zelfbewust energiek sensitief kwaliteit effectief creatief doelgericht persoonlijk veilig resultaat geduldig eigenwijs krachtig onafhankelijk ervaring bewegend vrij inspiratie plezier leiderschap intens vertrouwen zelfbewust energiek sensitief kwaliteit effectief creatief doelgericht persoonlijk veilig resultaat geduldig eigenwijs krachtig onafhankelijk ervaring bewegend vrij inspiratie plezier leiderschap intens vertrouwen zelfbewust energiek sensitief kwaliteit effectief creatief doelgericht persoonlijk veilig resultaat geduldig eigenwijs krachtig onafhankelijk ervaring bewegend vrij

Relatiecoaching

Liefde is ……

Ooit is je relatie als een droom begonnen, vanuit het verlangen om bij elkaar te zijn, je leven met de ander te delen in voor- en tegenspoed. Lukt het jullie om nog steeds enthousiast te zijn over elkaar? Of durf je niet meer goed te vragen wat je echt wilt of nodig hebt en hou je je ergernissen steeds vaker voor je? Maak je aldoor ruzie?

Verbinding

Ons leven draait om relaties; als kind met je familie, later met vrienden en vriendinnen. Vanuit de behoefte om ons verder te verbinden komen we onze liefdespartner tegen. Je gaat je steeds meer thuis voelen bij de ander. Je leert jezelf nergens beter kennen dan in een liefdesrelatie. Op de mooiste momenten vervult de ander je leven en geeft betekenis aan wie je bent. Maar een liefdesrelatie gaat niet vanzelf. Je komt elkaars gewoonten en eigenaardigheden tegen. Eerst lach je nog om de eerste onvolkomenheden van de ander.
Binnen deze intieme relatie kun je kwetsbaar zijn. Niemand kent je zo goed als je partner, ook niemand raakt je zo diep. De eerste barsten ontstaan. Je stap erover heen en denkt: 'ach, het gaat wel over.'

De ander is anders

Een liefdesrelatie geeft je per definitie niet volledig waar jij behoefte aan hebt. Dat kan ook haast niet, want je bent beide immers andere mensen. Het droombeeld wat je over de ander hebt gemaakt blijkt niet te kloppen. Je wilt bijvoorbeeld dat je partner hetzelfde is als jij en bent voortdurend bezig de ander te willen veranderen. Dit is voor beiden onbevredigend.
Je gevoelens en reacties op gebeurtenissen kunnen verschillend zijn: wat jij zo vanzelfsprekend vindt ervaart de ander wellicht als overbodig of hinderlijk. Zo heb je verschillende behoeften, verlangens en gewoonten en wellicht heb je ook andere waarden. Je komt ieder uit een ander gezin van herkomst.

Lege handen

Relatieproblemen uiten zich in irritaties over de vuile was, te weinig seks, rondslingerende spullen of wéér mee moeten naar de verjaardag van je schoonfamilie. Maar daaronder schuilt vaak een gemis aan contact en het delen van intimiteit. Patronen tussen jullie bouwen zich op. Je voelt je niet gehoord of gezien en hebt ‘t idee dat je overal alleen voor staat. Je richt je aandacht op de tekortkomingen van je partner. Je kunt de ander niet bereiken en je leeft steeds meer langs elkaar heen. Je denkt: ’Jij maakt me ongelukkig’. Wat jullie ooit verbond, lijkt jullie nu steeds meer uit elkaar te drijven. Je staat met lege handen. Je wilt je relatie redden, maar weet niet hoe.

Thuis

Het vergt moed om te erkennen dat je problemen in je relatie hebt waar je samen niet meer uitkomt. Het is tevens een enorme erkenning van de liefde die er ooit was om dit met je partner te gaan onderzoeken.
Jet Mesman biedt je zicht op de oorzaken en gevolgen van jullie relatieproblemen en kijkt mee waar jullie nu staan in de relatie. Als je de oorzaak van het probleem inziet kun je doelgericht aan een oplossing werken. Je leert om de zaken uit elkaar te trekken, wat van jou is en wat van de ander. Je zet je eigen wijsheid constructief voor de relatie in. Je kunt je weer thuis voelen.

Werkwijze

In een eerste gesprek bespreken we waar jullie tegenaan lopen. Als het klikt maken we vervolgafspraken. Na 3 sessies maken we een pas op de plaats hoe het gaat en of er meer nodig is. Het is soms gewenst om relatiecoaching af te wisselen met individuele sessie(s).

Fotografie © Jet Mesman | Webdesign © DKF